Rodzaje studni głębinowych oraz prawo ich dotyczące

Nowo powstające gospodarstwa domowe, coraz częściej decydują się na dostęp do wody, który jest niezależny od zewnątrz. Wiercenie bądź kopanie studni głębinowych jest spotykane przy budowach domów od dawna. Mimo, że w pewnym czasie straciły one na powszechności, nigdy nie zostały całkowicie zapomniane. Aby wybudować studnię należy znać przepisy, które określają możliwości ich kopania, a także dowiedzieć się jakie są ich rodzaje i dopasować do indywidualnych wymagań.

Rodzaje studni i ich różnice

Najczęściej spotykane typy studni to:

– abisyńskie – cechujące się dwoma rodzajami wykonania. Jednym z nich jest wkręcanie w podłoże rury, która jest  wyposażona w specjalny filtr. Ten typ wykonania umożliwia wykonanie studni o głębokości do 10 metrów. Drugim sposobem jest wiercenie przy pomocy rury osłonowej, w którą następnie wkłada się rurę z filtrem. Kolejnym krokiem jest wyjęcie rury osłonowej. W tym wypadku jest możliwość uzyskania głębszego otworu (powyżej 10m) i czerpania wody z dalszych warstw wodonośnych. Oba rozwiązania ograniczają się do wady jaką jest wydajność, która jest na poziomie 3,5 metra sześciennego wody na godzinę.

– kręgowe – najrzadziej stosowany rodzaj studni z powodu słabej jakości wody oraz małej jej wydajności. Jej głębokość uzyskuje się na poziomie 5-6 metrów, co daje możliwość przenikania zanieczyszczeń gruntowych. Studnie takie przydają się podczas prac budowlanych, a w późniejszym czasie do podlewania ogrodu.

– głębinowe – najwydajniejsze rozwiązanie, które stosuje się podobnie jak w przypadku wiercenia studni abisyńskich. Wprowadzanie rury osłonowej w odwiert, po czym umieszczenie filtra, który zagłębia się w warstwach wodonośnych, a następnie wprowadzenie w odwiert przewodu z pompą głębinową to rozwiązanie, które daje najczystszą i najlepszej jakości wodę.

Polecamy: https://elektromaniacy.pl/pl/menu/zabezpieczenia-samochodowe-363.html oraz https://epasjonaci.pl/pl/menu/asg-591.html

Przepisy prawne a wykonanie studni

Prawo przedstawia budowę studni z trzech różnych przepisów. W grę wchodzi prawo budowlane, określające miejsce i odległość odwiertu od granicy działki. Następnie prawa wodne oraz geologiczne i górnicze, opisujące formalności wymagane w związku z rozpoczęciem prac. Głębokość studni, jest cechą, która określa czy dodatkowo wymagane jest pozwolenie (w przypadku studni o głębokości przekraczającej 30 m oraz wydajności powyżej 5m3) na jej budowę.

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/