Mrożąca rewolucja, czyli słów kilka o chłodziarkach

Wbrew pozorom lodówka jest zwyczajowym określeniem chłodziarki, która za sprawą swych prostych, acz skutecznych właściwości i możliwości zrewolucjonizowała codzienne funkcjonowanie. Jak powstała chłodziarka? Kto ją wynalazł? Odpowiadamy!

Zadania chłodziarki

            Zadaniem chłodziarki (urządzenia cieplnego) jest obniżenie temperatury środowiska chłodzonego kosztem doprowadzanej energii. W chłodziarkach będących wariantem absorpcyjnym energia dostarczana jest w postaci ciepła, zaś w pozostałych rodzajach w postaci pracy. O jakich innych rodzajach mowa? Wyróżniamy następujące warianty chłodzenia mechanizmu :

– chłodziarki sprężarkowe

– chłodziarki strumienicowe

– chłodziarki termoelektryczne

Czynniki chłodzące

            W owych przypadkach chłodzonym czynnikiem może być powietrze, woda, bądź inny czynnik pośredniczący zwany potocznie chłodziwem.  O historię powstania pierwszej w skali świata chłodziarki zapytaliśmy eksperta i historyka – Włodzimierza Cygana.

„Autorem pierwszej w skali globu chłodziarki jest australijski drukarz – James Harrison. Co ciekawe projekt australijskiego wynalazcy od razu trafił do seryjnej produkcji, a następnie sprzedaży. Ta została zapoczątkowana w roku 1862. Kolejnym krokiem drukarza z ojczyzny kangurów było opracowanie instalacji chłodzącej w browarze Bendigo – w stanie Viktoria. Według niektórych źródeł za wynalazcę chłodziarki najbardziej zbliżonej do współczesnych możliwości lodówek był bawarski inżynier – Carl Von Linde, który wykonał podobną, acz ulepszoną wersję instalacji chłodzącej w monachijskim browarze Spaten. Był to rok 1871…”

Czym różnią się współczesne chłodziarki od dawnych?

            Współczesne chłodziarki różnią się w sposób znaczący od tych tworzonych w drugiej połowie XIX wieku. Dzisiejsze urządzenia elektryczne – najczęściej w wariancie sprężarkowym realizują tak zwany lewobieżny obieg Lindego, a oznacza to, że do układu dostarczana jest praca – odbierane zaś ciepło. Z czego składa się zatem podstawowy mechanizm układu chłodniczego? Wyróżniamy następujące elementy :

– skraplacz (zadaniem urządzenia jest zamiana gazów w ciecze)

– element dławiący (w przypadku chłodziarek rolę tego elementu pełni rurka kapilarna)

– parownik (rodzaj wymiennika ciepła w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu)

– sprężarka (maszyna energetyczna – jej celem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu)

Z kolei w skład schematu chłodziarki wchodzą  – głośnik, gorący wymiennik ciepła, stos, zimny wymiennik ciepła oraz rura rezonatora.

Przy współpracy ze sklepem Elektromaniacy, gdzie można nabyć moduł ethm-1 plus.