Jak zamontować kaloryfer?

Wymiana grzejników w mieszkaniu nie jest bardzo skomplikowana, dlatego można to wykonać samodzielnie bez wzywania specjalisty do pomocy. Warto jednak najpierw poznać kilka zasad, które pozwolą zrobić to prawidłowo, a dodatkowo sprawnie i szybko.

Krok pierwszy – wybór nowego kaloryfera

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i modeli, jednak istotne jest, aby zakupiony przez nas kaloryfer mocą grzewczą odpowiadał temu, który będzie wymieniamy. Należy zatem zmierzyć grzejnik oraz zapamiętać jego typ, aby wybrać podobny. Należy się również zastanowić nad dodatkowymi opcjami, na przykład wyposażeniem w grzałkę elektryczną, która umożliwia grzanie poza sezonem. Jeśli taka opcja wchodzi w grę, grzejnik będzie musiał spełniać kilka dodatkowych wymagań, takich jak odpowiedni gwint, właściwy kształt i wielkość. Duży wybór grzałek dostępny jest na przykład w sklepie sinkoplex.

Krok drugi – mocowanie konsoli kaloryfera

Przed przystąpieniem do tego etapu bardzo ważne jest wyłączenie urządzenia grzewczego, a więc odłączenie go od prądu, a także spuszczenie wody z grzejników. Demontaż kaloryfera nie powinien zająć dużo czasu. Mocując konsolę należy zwrócić uwagę na to, by kaloryfer znajdował się minimum 10 centymetrów nad podłogą i minimum 10 centymetrów przestrzeni pod parapetem. Równie istotna jest odpowiednia odległość od ściany. Jeśli do kaloryfera zostanie zamontowana grzałka elektryczna, należy zachować minimum 60 centymetrów odstępu od źródeł wody, które mogłyby stwarzać zagrożenie i niebezpieczne sytuacje.

Krok trzeci – mocowanie kaloryfera i montaż złącz odpływu i dopływu

Tesli konsola jest już odpowiednio przymocowana, kolejnym krokiem jest wsunięcie grzejnika i przytwierdzenie go przy pomocy śrub i uchwytów, które są do tego przeznaczone. Podczas montowania odpływu i dopływu należy pamiętać, że odpływ powinien zawsze znajdować się na dole na jednym ze złączy, natomiast dopływ na górze.

Krok czwarty – uszczelnianie

To jeden z najważniejszych etapów, który będzie gwarancją prawidłowej pracy kaloryfera i całej instalacji grzewczej. Uszczelnienie gwintu oraz zaworu termostatu grzejnika wymaga skupienia i precyzji. Potrzebna będzie pasta uszczelniająca, która zostanie nałożona na gwint, a także płaski klucz, który po ręcznym zamontowaniu gwintu dokręci go w odpowiedni sposób.

Krok piąty – przygotowanie grzejnika do pracy

Po zamknięciu wszystkich dodatkowych otworów, instalacja powinna być napełniona ponownie wodą. Następnie należy włączyć urządzenie grzewcze, otworzyć odpływ, a także zawór termostatu. Istotne jest sprawdzenie szczelności elementów grzejnika. Najprawdopodobniej konieczne będzie odpowietrzenie kaloryfera.

Krok szósty – zamontowanie grzałki elektrycznej

Jeśli kaloryfer działa poprawnie można przystąpić do montażu grzałki. Można ją zamontować przy dolnym kroćcu przyłączeniowym. Nie wolno montować jej obudową do góry, ani w układzie równoległym, ponieważ ma to niekorzystny wpływ na powierzchnię grzejnika, a także na cyrkulację czynnika grzewczego, które w niewystarczający sposób będzie rozprowadzało ciepło.